Dr. Öğretim Üyesi Merve AKDENİZ LEBLEBİCİLER
03 Ekim 2018

Adı SoyadıMerve AKDENİZ LEBLEBİCİLER
ÜnvanıDoktor Öğretim Üyesi
BranşıFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı
LisansTıp FakültesiCumhuriyet Üniversitesi 2009
Tıpta UzmanlıkFiziksel Tıp ve RehabilitasyonMarmara Üniversitesi 2014

Deneyimler
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Medstar National Rehabilitation Hospital
3Sheltering Arm Hospital 
4Concussion Care Center 
Virginia University 
Gümüşhane Devlet Hastanesi  
 
 Bilimsel Yayınlar 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Yagci I, Akdeniz Leblebicier M, Mansiz Kaplan B, Ozturk Gokbakan D, Akyuz G. Sonographic mesurement can be misleading for diagnosing carpal tunnel syndrome in patients with rheumatoid arthritis. Acta Reumatol Port. 2016 Jan-Mar;41(1):40-4.

A2. Mansiz Kaplan B, Yagci I, Akdeniz Leblebicier M. Ultrasonographic assessment of the shoulder in carpal tunnel syndrome. Marmara Medical Journal 2016;29: 102-109.

A3. Agırman M, Yagcı I, Akdeniz Leblebicier M, Ozturk D, Akyuz G. Is Ultrasonography useful in the diagnosis of the polyneuropathy in diabetic patients? J Phys Ther Sci 2016;25:2620-2624.

A4. Agırman M, Akdeniz Leblebicier M, Durmuş O, Saral I, Gündüz O. Should we continue to administer blind shoulder injections. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi 27(1), 29-33.2016.

A5. Mansiz Kaplan B, Akdeniz Leblebicier M, Yagcı I. Median and ulnar nerve cross-sectional area in carpal tunnel syndrome with extraterritorial spread of sensory symptoms. Ann Rheum Dis 2017; 76:1405.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

B1. Yagci I, Akdeniz Leblebicier M, Mansiz Kaplan B, Ozturk Gokbakan D, Akyuz G. Sonographic mesurement can be misleading for diagnosing carpal tunnel syndrome in patients with rheumatoid arthritis. 2014 ACR/ARHP Annual Meeting. 14-19 November 2014, Boston, MA. P:S64.

B2. Mansiz Kaplan B, Yagci I, Akdeniz Leblebicier M. Sonographic assessment of shoulder in patient with carpal tunnel syndrome. 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation. 6-9 May 2015, Helsinki, Finland. P:55.

B3. Ekinci F, Altinoz E, Çifcili S, Akdeniz M, Akyüz G. Sensitivity and specificity of the screening tests for diabetic peripheral neuropathy. European General Practice Research Network, October 18-21, 2012, Antwerp, Belgium.

B4. Ozturk D, Yagcı I, Akdeniz Leblebicier M. Ultrasound versus electromyography in the diagnosis of ulnar neuropathy at the elbow. 12th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, September 11-14,2013.İstanbul, Türkiye.

B5. Mansiz Kaplan B, Akdeniz Leblebicier M, Yagcı I. Median and ulnar nerve cross-sectional area in carpal tunnel syndrome with extraterritorial spread of sensory symptoms. Annual European Congress of Rheumatology EULAR Madrid, Spain, 14-17 June 2017. Submission: 6551.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

C1. Akdeniz Leblebicier M, Sencan S, Gündüz H. Epidural Enjeksiyonlar. Türkiye Klinikleri J PMR Special Topics 2013; 6(3):57-65.

C2. Akyüz G, Leblebicier MA. Otonom Sinir Sistemi Anatomisi ve Değerlendirilmesi. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2012;Suppl 1:1-5.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Gündüz H, Leblebicier MA, Keniş Ö. Lomber Epidural Steroid Enjeksiyonları:Uzun Dönem Etkileri. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Mart 27-31, 2013, Antalya, Türkiye. S:225.

D2. Gündüz H, Keniş Ö, Leblebicier MA. Kronik Koksigodinide Transsakrokoksigeal Gangliyon İmpar ( Walther) Bloğunun Etkinliği:Olgu Serisi. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Mart 27-31, 2013, Antalya, Türkiye. S:224.

D3. Özkök Ö, Saygı EK, Tokgöz D, Akdeniz M. Hemiplejik Serebral Palside Kinezyolojik Bantlamanın Etkinliği : Randomize Çift Kör Kontrollü Klinik Çalışma. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Mart 27-31, 2013, Antalya, Türkiye.S: 242.

D4. Eren B, Saygı EK, Tokgöz D, Akdeniz M. Obstetrik Brakiyal Pleksus Paralizinde Modifiye Zorunlu Kullanım Hareket Terapisinin Etkileri: Randomize Kontrollü Çalışma.24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Mart 27-31, 2013, Antalya, Türkiye. S:235.

D5. Gündüz H, Ağırman M, Öztürk D, Akdeniz M. İntraartiküler Omuz Enjeksiyonlarında Kör ve Floroskopik Yöntemlerin Karşılaştırılması. 12. Ulusal Ağrı Kongresi. Mayıs 17-20, 2012, İstanbul, Türkiye.

D6. Agırman M, Yagcı I, Akdeniz Leblebicier M, Öztürk D, Akyüz G. Diyabetik hastalarda karpal tünel sendromu ve polinöropati tanısı: Ultrason ve elektrofizyolojinin karşılaştırılması. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan 2015, Antalya, Türkiye. S:243.

D7. Akdeniz Leblebicier M, Mansız Kaplan B, Gündüz OH. Tek Taraflı Lomber Radikülopatili Hastalarda, Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonuna Alınan Yanıtta Paraspinal Haritalama Yönteminin Yerinin ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan 2015, Antalya, Türkiye. S:209.

D8. Mansiz Kaplan B, Akdeniz Leblebicier M, Yagcı I. Duyusal Semptomları Ekstramedian Yayılım Gösteren Karpal Tünel Sendromlu Hastaların Median ve Ulnar Sinir Kesit Alanının Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesi. 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 25-29 Nisan 2017, Antalya, Türkiye. S:52.

D9. Mansiz Kaplan B, Yagci I, Akdeniz Leblebicier M. Karpal Tünel Sendromlu Hastaların Omuz Ultrasonografi Bulguları. TRASD, Türk Romatoloji Kongresi 22-26 Mart 2017. S:15

E. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makalelere yapılan atıflar:

E1. Yagci I, Akdeniz Leblebicier M, Mansiz Kaplan B, Ozturk Gokbakan D, Akyuz G. Sonographic mesurement can be misleading for diagnosing carpal tunnel syndrome in patients with rheumatoid arthritis. Acta Reumatol Port. 2016 Jan-Mar;41(1):40-4. Atıf sayısı 1

F. Kurs, toplantı, davet mektupları:

F1. ISTMUS II Kas İskelet Sistemi Ultrasonografi Kursu, Boyun ve Omuz kuşağı anatomisi ve ultrasonografisi, 15.05.2014 Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pendik, İstanbul 

 


 
 Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar 

H1. Certificate of Attendance 8th World Congress for NeuroRehabilitation April 8-12,2014, İstanbul, Türkiye.

H2. Turk-Muskulus Ultrasonografi Günleri Katılım Belgesi. (01-02 Mart 2012 Marmara Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD – İstanbul)

H3. Bir Elektrofizyoloji (EMG) laboratuvarındaki tetkikleri yapabilecek ve değerlendirebilecek bilgi ve yeterliliğe sahip olduğumu gösterir belge (11.03.2015/ Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi FTR ABD - İstanbul)

H4. Klinik Nörofizyoloji Çalışma Grubu Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı katılım sertifikası (2-3 Kasım 2013 /İstanbul)

H5. ISTMUS-2 Kas İskelet Sistemi Ultrasonografi Kursu Katılım Belgesi. (15-16 Mayıs 2014/Marmara Üniversitesi FTR kliniği-İstanbul)

H6. Kinesiotaping Kursu katılım sertifikası (24-25 Kasım 2012 /İstanbul)

  
 Mesleki ödül, derece ve deneyimler 

G1. İstanbul Tabip Odası As. Dr. Cengiz Çetin Tez Yarışması Birincilik Ödülü, 2015

Akdeniz Leblebicier M, Mansız Kaplan B, Gündüz H. Tek Taraflı Lomber Radikülopatili Hastalarda, Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonuna Alınan Yanıtta Paraspinal Haritalama Yönteminin Yerinin Ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi.

G2. 24. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Sözel Sunum Birincilik Ödülü, 2013

Eren B, Saygı EK, Tokgoz D, Akdeniz M. Obstetrik Brakiyal Pleksus Paralizinde Modifiye

Zorunlu Kullanım Hareket Terapisinin Etkileri: Randomize Kontrollü Çalışma.

G3. 25. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Sözel Sunum İkincilik Ödülü, 2015

Akdeniz Leblebicier M, Mansız Kaplan B, Gündüz H. Tek Taraflı Lomber Radikülopatili Hastalarda, Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonuna Alınan Yanıtta Paraspinal Haritalama Yönteminin Yerinin Ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi. 

  
 Mesleki Üyelikler

Türkiye Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Derneği