KEMOTERAPİ ONKOLOJİSİ HİZMETLERİ
27 Nisan 2023

KEMOTERAPİ ONKOLOJİSİ HİZMETLERİ

 

Kanser tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sağlık sorunlarından biridir. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerden sonra ikinci en sık ölüm sebebidir. Önümüzdeki yıllarda kanser sıklığının giderek artması beklenmektedir. Bununla birlikte kanser tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Buna paralel olarak hastaların tedavi olanakları ve yaşam süreleri artmıştır.

Kanser tanı ve tedavisi tüm bölümlerin katılımı ile multidisipliner  bir yaklaşımla yapılmaktadır. Kanserde yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemleri cerrahi, radyoterapi ve ilaç tedavisidir. Kanserin lokal tedavisi, cerrahi ya da radyoterapi ile yapılmaktadır. Kanserin bulunduğu organ veya bölgeye göre ilgili cerrahi branş tarafından cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Radyoterapi radyasyon onkolojisi hekimi tarafından planlanmaktadır. İlaç tedavisi ise kanserin sistemik tedavisini oluşturmaktadır. Kemoterapi, hedefe yönelik ilaçlar, immünoterapi, hormon tedavileri sistemik tedavilerden başlıcalarıdır. Kanserin sistemik tedavisinde hedefe yönelik ilaçlar ve immünoterapi alanında çok önemli gelişmeler olmakla birlikte kemoterapi tedavisi halen en sık kullanılan tedavi olma özelliğini korumaktadır.

Kemoterapi ile hedeflenen tümör hücrelerinin öldürmesidir. Ağızdan uygulanabilmekle birlikte kemoterapi sıklıkla damardan uygulanan bir tedavi şeklidir. Tümörün cinsine, evresine ve hasta özelliklerine göre hastalarda kemoterapi tedavisi farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Bu amaçlar arasında tümörün tamamen yok edilerek şifa elde edilmesi, tümörün büyümesinin durdurulması veya yavaşlatılması ve yayılmasının engellenmesi, tümöre bağlı belirtileri gidererek hayat kalitesinin artırılması, yaşam sürelerinin uzatılması sayılabilir. Kemoterapi bazı durumlarda tek başına kullanıldığı gibi bazı durumlarda da radyoterapi ve/veya cerrahi ile birlikte uygulanabilmektedir. Ameliyat öncesi tümörü küçültmek veya ameliyat sonrası kanserin nüksetmesini engellemek için kemoterapi uygulanması, radyoterapinin etkinliğini artırmak için eş zamanlı uygulanan kemoterapi kombine tedavilere örnektir.

Lenfoma, multiplmiyelom ve lösemi gibi kan ve lenf kanserlerinin tedavileri hematoloji bölümünce yapılmaktadır. Bunun dışında kalan kanserlerin ilaçla tedavisi ve hastaların yönetimi tıbbi onkolog tarafından yürütülmektedir. Hastanemizde bir hematolog, bir tıbbi onkolog ve bir radyasyon onkoloğu bulunmaktadır. Bu birimlerde değerlendirildikten sonra hastalarımızın planlanan kemoterapi tedavileri kemoterapi ünitesinde uygulanmaktadır.

            Kemoterapi Onkoloji Hizmetleri hastanemizde 22.07.2016 tarihinden itibaren yeni ünitemizde hastalarımıza hizmet vermeye başlamıştır. Üç tane deneyimli kemoterapi hemşiresinin çalıştığı ünitede 20 adet tedavi koltuğu bulunmaktadır. Yeni ünitemizde geçen yıl 1449 hastamıza hizmet verilmiştir. Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji hekimlerinde süreklilik sağlanarak bu sayının önümüzdeki yıllarda giderek artması beklenmekte ve hedeflenmektedir.

                Kemoterapi Onkoloji Hizmetleri hastanemizde 22.07.2016 tarihinden itibaren yeni ünitesinde hastalarımıza hizmet vermeye başlamıştır. Yıllık Kemoterapi Onkoloji Ünitemizde 1449 hastamıza hizmet verilmiştir.
KEMOTERAPİ.PNG