İletişim Kanalları
07 Nisan 2023

 1. Hasta ve hasta yakınları Sağlık Bakanlığı HBBS (Hasta Başvuru Bildirim Sistemi) üzerinden Hasta İletişim Birimi ile iletişim sağlayabilmektedirler.

 2.  Hasta Dilek Öneri Şikayet Kutuları: Dilek, öneri ve şikayet kutuları hasta ve hasta yakınlarının kurumumuza ilişkin görüş, öneri ve şikayetlerini dile getirmeleri için kullanılan araçlardandır. Hastanemiz Ana Hizmet Binasında poliklinik katları dışındaki tüm servis katlarında olmak üzere 9 adet, Ek Hizmet Binasında servisler, acil servis, laboratuvar ve poliklinik katlarında olmak üzere 16 adet hasta dilek-öneri-şikayet kutusu bulunmaktadır. Hastanemiz hasta dilek-öneri-şikayet kutuları 30 günde bir açılmakta olup, alınan bildirimler Hasta ve Yakınlarının Görüş Öneri Ve Şikayetlerini Değerlendirme Ekibi tarafından değerlendirilmektedir.

 3. Hasta iletişim birimine şahsen yapılan başvurular aracılığı ile karşılıklı iletişim sağlanabilmektedir.

 4. Hastanemiz Yöneticiliği’ ne yazılan dilekçeler aracılığı ile iletişim sağlanabilmektedir.

 5. Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla yapılan hasta ve hasta yakını başvuruları değerlendirilmekte olup, gerekli işlemler Hasta İletişim Birimi tarafından yürütülmektedir.

 6. Hastanemiz web sayfası üzerinde bulunan Hasta ve Hasta Yakınları Görüş Öneri Formu linkinden başvuruda bulunularak iletişim sağlanabilmektedir. İlgili başvurular Hasta İletişim Birimine ait mail adresine düşmekte olup, gerekli işlemler yapılmaktadır.

 7. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM)  aracılığıyla hasta ve yakınları hastanemiz hakkındaki görüş, öneri ve şikayetlerini iletebilmektedirler. İlgili kanallardan alınan başvurular Hasta Haklarından Sorumlu Başhekim Yardımcısı tarafından değerlendirilerek gerekli işlemler yapılır.

   

  Değişik kanallardan Hasta İletişim Birimine (Hasta Hakları) ulaşan tüm baş-vurular işleme konulmakta olup, takibi yapılarak süresi içerisinde (1 ayı geçmeyecek şekilde) sonuçlandırılmakta ve sonuç hakkında başvuru sahibine yazılı, telefonla ya da e mail adresinden bilgilendirme yapılmaktadır.