DİYALİZ ÜNİTESİ
27 Nisan 2023

DİYALİZ ÜNİTESİ

Diyaliz, vücuttaki fazla suyu ve atık maddeleri filtreleyerek vücuttan atılmasını sağlayan yöntemdir. 2 çeşit diyaliz vardır;

  • Hemodiyaliz
  • Periton diyalizi

Böbreğin çalışmadığı hallerde, suni böbrek makineleri kullanarak vücuttaki fazla su ve atık maddelerin vücuttan atılma yöntemidir. Hemodiyaliz işleminde, iki iğne yardımı ile kan makineye gider, bir filtreden geçer, temizlenir ve damara geri döner.
             Periton, karın boşluğunda bulunan, karın duvarını ve organları saran bir zardır. Periton diyalizi, karın boşluğuna küçük bir ameliyat ile yerleştirilen, ince, yumuşak, silikondan yapılmış kalıcı bir tüp ( kateter ) aracılığı ile yapılır. Periton diyalizi 2 şekilde uygulanır;

  • 1.SAPD (Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi )
  • 2. APD ( Aletli Periton Diyalizi )

Hastanın vücut yapısı ve ağırlığına göre 1000 – 2500 ml kadar özel hazırlanmış periton diyalizi solüsyonu karın boşluğuna verilir. Vücuda verilen solüsyon 4-6-8 saat kadar karın boşluğunda kaldıktan sonra yeni solüsyonla değiştirilir. Bu zaman sürecinde kanda bulunan üre, kreatinin gibi atık maddeler ve vücutta bulunan fazla sıvı, diyaliz solüsyonuna geçer. Karın boşluğuna diyaliz sıvısının verilmesi ve boşaltılması,   yer çekimi ile gerçekleştirilir.

            Bu işleme “Diyaliz torba değiştirme işlemi” denir. Diyaliz işlemi hasta tarafından 3-4-5 kez yapılır. Bu şekilde uygulanan periton diyalizine SAPD (Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi) denir. Evde makine aracılığı ile uygulanan periton diyalizi işlemine APD ( Aletli Periton Diyalizi ) denir. Bu tedavi biçiminde, hasta yatmadan önce set ve solüsyon torbalarını kendisi periton diyaliz makinesine yerleştirir ve makineyi programlanmış şekilde çalıştırır. Hasta uyurken gece boyunca (8 – 10 saat), makine karın boşluğuna diyaliz sıvısını verir, bekletir ve boşaltır.

Diyaliz Hizmetleri hastanemizde pozitif cihaz sayısı 3,negatif cihaz sayısı 22 ve sertifikalı 18 personel ile hizmet verilmektedir. Hemodiyaliz yapılan hasta sayısı ortalama 900, periton diyalizi yapılan hasta 800 dür. 28 hastamıza perkütan katater takılmıştır.

Hasta Sayısı

Hemodiyaliz

Periton Diyalizi

 

 

899

769

 

 

Günlük Ortalama Hasta Sayısı

59

3

 

 

Doktor Sayısı

1

 

 

Pratisyen Doktor Sayısı

2

0

 

 

Personel Sayısı

18

3

 

 

Cihaz Saysı

(+)

(-)

HCV

HBS

25+2 (yedek) + 1 Ek Bina Yoğ. Bak. + 3 Ana Bina Yoğ. Bak. = 31

2

1

Ana Binada Alınan Hasta Sayısı

Total Hasta

Günlük Ort.

 

 

1165

3,19

 

 

Sertifikalı Olma Durumu ( %)

100%

100%

 

 

 DİYALİZ 2.PNG