Temel İlke ve Değerlerimiz
18 Kasım 2021

En değerli varlık olan insan odaklı çalışan ve hasta güvenliğini ön planda tutan; Etkililik, etkinlik, verimlilik, zamanlılık, süreklilik, hakkaniyet, uygunluk ve eşitlilik ilkelerine bağlı kalarak sağlık hizmeti sunmaktır.