YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
02 Mayıs 2023

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yoğun bakım üniteleri fizyolojik dengesini yitirmiş hastalara yoğun izlem, monitörizasyon ve organ destek tedavileri uygulanabilen günün 24 saati, haftanın 7 günü ve yılın 365 günü sürekli ve aynı standartta hasta bakımı veren özel birimlerdir.  Yoğun Bakım ünitelerinde yoğun bakımcının yönetici olduğu ve beraberinde diğer doktorlar, hemşireler, fizyoterapistler, klinik eczacı, diyetisyen ve bakım personelleri çalışmaktadır.

Yoğun bakım ünitesine geri dönüşümlü bir tıbbi tabloda olan ve makul bir yaşam sürmesi beklenen hastalar yatırılır. Son dönem hastalığı olan hastalar (metastatik kanser, son dönem kronik hastalık, vb.), makul bir yaşam sürme beklentisi olmayan hastalar (hipoksik-iskemik ensefalopati tablosu, vb.) veya normal bir serviste de izlemi mümkün olan hastalar yatırılmamalıdır.

Hastanemizin diğer servislerinde yatmakta olan ve yakın monitorizasyon ve yoğun bakım takibi gereken hastalar servis uzman hekimlerinin istemi ile yoğun bakım hekimleri tarafından yerinde konsülte edilir.Konsültasyon sonucu hasta yoğun bakım ünitesine alınma kriterlerine uygunsa kabul edilir.

Yoğun bakım ünitesine yatırılan hastalara yakın hemodinamik monitorizasyon, invaziv ve invaziv olmayan mekanik ventilasyon uygulanması, farmakolojik yaşam destek tedavisi uygulanmaktadır.

Yoğun Bakım Hizmetleri hastanemizde hastalarımıza;

Yoğun Bakım Adı

Yatak Sayısı

Basamak Değeri

Tescil Tarihi

Doluluk Oranı

Çocuk Yoğun Bakım

6

3

22.05.2022

%98.10

Koroner Yoğun Bakım 1

8

2

20.02.2014

%104

 Koroner Yoğun Bakım 2 8 2 16.03.2019 %90
 Koroner Yoğun Bakım 3 5 2 16.03.2019 %85

KVC Yoğun Bakım

9

3

23.12.2014

%64.45

Dahiliye Yoğun Bakım

8

3

13.11.2014

%99.51

Cerrahi Yoğun Bakım 1

4

2

22.05.2015

%92.05

Cerrahi Yoğun Bakım 2 (Ek Bina)

4

1

23.12.2014

%48.69

Nöroloji Yoğun Bakım 1 (Ek Bina)

7

3

05.06.2015

%89.22

Nöroloji Yoğun Bakım 2 (Ek Bina)

6

3

11.09.2014

%96.02

Yeni Doğan Yoğum Bakım 1

13

3

31.07.2015

%74.80

Yeni Doğan Yoğum Bakım 2

11

2

22.05.2015

%56.02

Genel Yoğun Bakım 1

8

3

23.12.2014

%100

Genel Yoğun Bakım 2

8

3

23.12.2014

%100.3

Genel Yoğun Bakım 3

8

2

26.11.2015

%100.7

Genel Yoğun Bakım 4 (Ek Bina)

5

2

05.06.2015

%89.37

Genel Yoğun Bakım 5 (Ek Bina)

7

2

05.06.2015

%92.90

 Genel Yoğun Bakım 6 (Ek Bina) 11 3 11.11.2015 %92.10
 Pandemi Yoğun Bakım 14 6 1 07.06.2021 %75.01
 Pandemi Yoğun Bakım 17 8 1 15.01.2023 %55.45

 

 20 ünitede 150 yatak ile hizmet vermektedir. Hastanemiz bünyesinde yoğun bakım ünitelerinde yıllık olarak 9250 hastaya hizmet verilmiştir.
yb.PNG