Klinik Hakkında
30 Ocak 2024

Birim Hakkında

 

Klinik biyokimya laboratuvar uzmanlığı, klinik laboratuvar bilimi ve teknolojisinin hasta bakımı için kullanıldığı bir tıp disiplini olup, sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, hastalıkların önlenmesi, tanı ve ayırıcı tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesindeki testleri, laboratuvar sonuçlarının tıbbi yorumlarını, klinisyenlere konsültasyonunu ve laboratuvar tanıyı içeren bir laboratuvar bilimi ve uzmanlık alanıdır. Hastanemizde klinik biyokimya laboratuvarı yer almaktadır.

Hastalardan örnek alımı ile başlayan ve raporlandırma ile sonlanan preanalitik, analitik ve postanalitiklaboratuar süreçlerinde tüm tetkikler kalibrasyon ve bakımları düzenli olarak yapılan cihazlarda, tecrübeli laborantlar ve uzman doktorlar tarafından yapılmakta, ayrıca cihazlar ve test malzemelerinin iç (internal) ve dış (eksternal) kalite kontrolleri periyodik olarak yapılıp kayıt altına alınmaktadır.


Laboratuvarlarımız;

Biyokimya Laboratuvarı,
İdrar Laboratuvarı,
Hormon Laboratuvarı,
Hematoloji Laboratuvarı,
Koagülometrik Analizler Laboratuvarı,
Nefelometrik Analizler Laboratuvarı,
Kan Gazı Analiz Laboratuvarı,
Protein Elektroforezi ve İmmünfiksasyon Elektroforez Laboratuvarı,
Toksikoloji Laboratuvarı (LCMS/MS),
Öğrenci Pratik Eğitim ve Araştırma Laboratuvarımız bulunmaktadır.
ELISA Laboratuvarı