Klinik Hakkında

Aile Hekimliği, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, kapsamlı ve bütüncül sağlık hizmeti vermeyi amaçlar; koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon hizmetleri ve palyatif bakım hizmetlerini sunar.

Hastanemizde Aile Hekimliği  Palyatif Bakım Servisi, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Aile Hekimliği Polikliniklerinden sorumludur.