NÜKLEER TIP HİZMETLERİ
27 Nisan 2023

                                                                         NÜKLEER TIP HİZMETLERİ

Nükleer Tıp incelemeleri sintigrafi denen, organların yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi veren, hastalıkların tanı, tedavi yönlendirilmesi ve hasta takibinde kullanılan görüntüleme yöntemleridir.

Sintigrafik incelemelerde incelenecek organa göre değişik radyoaktif madde içeren bileşikler çok az dozda damar yolu ile veya bazı çalışmalarda ağız yolu ile verilir. Çocuklarda yeni doğan döneminde bile incelemeler yapılabilmektedir. Nadir durumlar dışında hamilelerde inceleme yapılmaz. Görüntüleme genellikle belirli bir bekleme süresi sonrası yapılır.

Bekleme süresi testin özelliğine göre 15 dakika ile 3 saat arasında değişir. Görüntüleme gama kamera olarak bilinen özel sistemde yapılır. Bu görüntüleme sistemi radyasyon üretmez, hastaya daha önce verilmiş olan radyoaktif maddeden gelen gama ışınlarını kaydeder. Elde edilen fonksiyonel görüntüler Nükleer Tıp alanında uzmanlaşmış hekim tarafından değerlendirilir.

Eğer emziriyorsanız sütün daha sonra bebeğin beslenmesi için kullanılmak üzere enjeksiyon öncesi sağılması tavsiye edilir. Görüntülemeden sonraki ilk 24 saat anne sütü   sağılmalı ve atılmalıdır. Daha sonra emzirmeye devam edilebilir.

 

Bölümümüzde uygulanan görüntüleme yöntemleri ve tedavi uygulamaları;

 

Solunum Sistemi

 • Akciğer Perfüzyon ve VentilasyonPerfüzyon Sintigrafisi (Tc99m MAA)
 • Post-Operatif FEV1 Hesabı (Tc99m MAA)

Kardiyovasküler Sistem

 • MiyokardPerfüzyon Sintigrafisi (Tc99m MIBI görüntüleme)
 • Miyokard PET (18F-FDG ile Miyokard canlılık incelemesi)

İskelet Sistemi

 • Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi
 • Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi

Endokrin Sistem

 • Tiroid sintigrafisi
 • Paratiroid sintigrafisi
 • Hipertiroidili hastalarda İyot 131 Tedavi (düşük doz )

 

Gastrointestinal Sistem

 • Gastrointestinal Kanama Yeri Saptanması (Tc99m RBC)
 • GastroösefagealReflü Sintigrafisi
 • MekkelDivertikül Sintigrafisi
 • Mide Boşalma Zamanı
 • Ösefagus Transit Zamanı
 • Tükrük Bezi Sintigrafisi

Genitoüriner Sistem

 • Dinamik Böbrek Sintigrafisi (DTPA veya MAG3 ile)
 • Statik Böbrek Sintigrafisi (DMSA)
 • ACE inhibitörlü Dinamik Böbrek Sintigrafisi (DTPA veya MAG3 ile)
 • Testis Sintigrafisi
 • VezikoüreteralReflü Sintigrafisi (Direkt ve indirekt)

Enfeksiyon Görüntülemesi

 • İşaretli Lökosit Sintigrafisi
 • 18F-FDG ile Enfeksiyon Görüntüleme

Nükleer Hematoloji

 • Karaciğer-Dalak Sintigrafisi görüntüleme (Sülfür kolloid ile)
 • Lenfosintigrafi

Nükleer Onkoloji

 • İyot 131 Tarama
 • F-18 FDG Tüm Vücut PET/BT

Diğerleri

 • Dakriyosintigrafi
NÜKLEER.PNG