Uzm. Dr. Şahinde ATLANOĞLU
06 Ocak 2020

Adı SoyadıŞahinde ATLANOĞLU
ÜnvanıUzman Doktor
BranşıRadyoloji

 Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı
LisansTıp FakültesiOsmangazi Üniversitesi 1999
Tıpta UzmanlıkRadyolojiOsmangazi Üniversitesi 2011

Deneyimler
1Eskişehir Kızılay Tıp Merkezi (2000-2006)
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.B.D. (2006-2011)
3Şırnak Devlet Hastanesi (2011-2013)
4Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2013-Halen)
 
 Bilimsel Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.G. Yorulmaz, A. Akalın, S. Atlanoglu, G.Sahin, SY. Bılge, C. Bal, “ Effect of hyperparathyroidism on endothelial functions and atherosclerosis“ Biomedical Research, 28, 2017

A2. Degırmencı, AH. Ozakyol, S. Atlanoglu, E. Akcan, S. Susuz, “Increased incidence of abnormal reflux flow in lower extremity veins of cirrhotic patients by Doppler ultrasonography“, Saudi Med J,  34(3): 276-81, 2013

A3 NA. Degırmencı, M. Metıntas, S. Atlanoglu, H. Yıldırım, “Evaluation of the renal resistive index and pulsatility ındex in patients with pleural effusion by duplex Doppler ultrasonography“, Jpn J Radiol, 31(1): 39-44, 2013

A4. S. Saylısoy, E. Akcan, S. Atlanoglu, C. Calısır,  U. Inan, C.Oztunalı, “Incomplete left-hand and complete right-hand pisiform and hamate coalition: multıdetector computed tomography findings “, Jpn J Radiol. 29(4): 276-8NA, 2011

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1.  N.Yıldırım, S. Atlanoglu, '' Diffusion-weighted (DW)-MRI in Detecting Cholestetoma Recidivism: Is It a Reliable Follow-up Strategy?'', MEMRO2018, 109, Shanghai,China, 2018

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. S. Atlanoglu, MK. Gurbuz, M. Acıkalın, B. Adapınar, E. Ozudogru, “ Laryngeal Cancer: Radiological Staging by Multislice Tomography and Pathological Correlation”, Osmangazi Tıp Dergisi, 38, 2016

D2. L. Birdane, E.  Sakalar, S. Atlanoglu, A. Ekim, “ Seasonal Variability of Adenoid-Nasopharynx Ratio of Adults”, Osmangazi Tıp Dergisi, 39, 2017

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. P. Korkmaz, S. Atlanoglu, A. Ozmen,  C. Uyar , “ Kene Teması Sonrası Gelişen Derin Boyun Enfeksiyonu”, Klimik 2016, Antalya, Türkiye, 2016

E2. S. Yucel, Y. Sengul, S. Atlanoglu, M. Seyıd, “Eklempsi ile İlişkili Pres: Olgu Sunumu”, 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2015

E3. S. Atlanoğlu, Y. Kılıç, Z. Nurkabul, B. Ahlat, E. A. Ozen, “Rektosigmoid Bileşkede Primer Lenfoblastik Lenfoma Olgusu: BT Bulguları”, 33. Ulusal radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2012

E4. S. Saylısoy, C. Calısır, U. Inan, S. Atlanoglu, E. Akcan C. Oztunalı, ” Radyolojik Bulgularıyla Lateral Kuneiformda Osteonekroz”, 32. Ulusal radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2012

E5. S. Atlanoglu, S. Saylısoy, D. Ozbabalık, B. Adapınar, ” Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati Olgu Bildirisi ”, 32. Ulusal radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2011

E6. N. Tunççekiçler, C. Calısır, S. Atlanoglu, “ Nadir Bir Olgu Beals Hetch sendromu”, 32. Ulusal radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2011

E7. S. Saylısoy, S. Atlanoglu, C. Calısır, T. Kaya, B. Adapınar, “ Torakolomber Vertebra Tutulumlu Poliostotik Fibröz Displazi: Radyolojik Bulgular”, 32. Ulusal radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2011

E8. S. Atlanoglu, T. Kaya, S. Saylısoy, C. Calısır, “ Sapho Sendromlu Bir Olguda Klinik ve Radyolojik bulgular”, 32. Ulusal radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2011

E9. S. Atlanoglu, S. Saylısoy, B. Adapınar, “ Lökodistrofili 4 Olguda Difüzyon MRG Bulguları”, 32. Ulusal radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2011                                                          

E10. S. Saylısoy, C. Calısır, U. Inan, C. Oztunalı, E. Akcan, S. Atlanoglu, “ Sol elde inkomplet sağ elde komplet pysyform-hamat koalisyonu: Çok kesitli BT bulguları”, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2010

E11. S. Atlanoglu, S. Saylısoy, B. Adapınar,  C. Calısır, T. Kaya, “ Fibrodisplazıa Ossifikacans Progressiva Olgusunda Heterotopik Kemikte Fraktür”, 31. Ulusal radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2010

E12. S. Saylısoy, S. Atlanoglu, B. Adapınar,” İspirtolu Gazlı Bezden Transdermal Yolla Gerçekleşen Metanol İntoksikasyonunun Radyolojik Bulguları”, 31. Ulusal radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2010

E13. S. Tok, T. Kaya, M. Kebapçı,S. Atlanoglu,” Çift Taraflı Renal Arterin Diyafragmatik Krus Tarafından Tuzaklanması”, 30. Ulusal radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2009

 
 


 
 Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar 2019 Türk Radyoloji Derneği Kongresi- Antalya, 2019 CIRSE-Barcelona, 2018 Türk Radyoloji Derneği Kongresi- Antalya, 2018 Türk Nöroradyoloji Derneği Kongresi-İstanbul, 2014 ECR-Viyana, 2016 ESGAR-Prag
 
 Mesleki ödül, derece ve deneyimler 
  
 Mesleki ÜyeliklerTürk Radyoloji Derneği, Türk Manyetik Rezonans Derneği, Türk Nöroradyoloji Derneği