T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İletişim Kanalları

Güncelleme Tarihi: 03/10/2017

 1. Hasta ve hasta yakınları Sağlık Bakanlığı HBBS (Hasta Başvuru Bildirim Sistemi) üzerinden Hasta İletişim Birimi ile iletişim sağlayabilmektedirler.

 2.  Hasta Dilek Öneri Şikayet Kutuları: Dilek, öneri ve şikayet kutuları hasta ve hasta yakınlarının kurumumuza ilişkin görüş, öneri ve şikayetlerini dile getirmeleri için kullanılan araçlardandır. Hastanemiz Ana Hizmet Binasında poliklinik katları dışındaki tüm servis katlarında olmak üzere 9 adet, Ek Hizmet Binasında servisler, acil servis, laboratuvar ve poliklinik katlarında olmak üzere 16 adet hasta dilek-öneri-şikayet kutusu bulunmaktadır. Hastanemiz hasta dilek-öneri-şikayet kutuları 15 günde bir açılmakta olup, alınan bildirimler Hasta ve Yakınlarının Görüş Öneri Ve Şikayetlerini Değerlendirme Ekibi tarafından değerlendirilmektedir.

 3. Hasta iletişim birimine şahsen yapılan başvurular aracılığı ile karşılıklı iletişim sağlanabilmektedir.

 4. Hastanemiz Yöneticiliği’ ne yazılan dilekçeler aracılığı ile iletişim sağlanabilmektedir.

 5. Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla yapılan hasta ve hasta yakını başvuruları değerlendirilmekte olup, gerekli işlemler Hasta İletişim Birimi tarafından yürütülmektedir.

 6. Hastanemiz web sayfası üzerinde bulunan Hasta ve Hasta Yakınları Gö-rüş Öneri Formu linkinden başvuruda bulunularak iletişim sağlanabilmekte-dir. İlgili başvurular Hasta İletişim Birimine ait mail adresine düşmekte olup, gerekli işlemler yapılmaktadır.

 7. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ve Başbakanlık İletişim Merke-zi (BİMER) aracılığıyla hasta ve yakınları hastanemiz hakkındaki görüş, öneri ve şikayetlerini iletebilmektedirler. İlgili kanallardan alınan başvurular Hasta Haklarından Sorumlu Başhekim Yardımcısı tarafından değerlendirilerek ge-rekli işlemler yapılır.

   

  Değişik kanallardan Hasta İletişim Birimine (Hasta Hakları) ulaşan tüm baş-vurular işleme konulmakta olup, takibi yapılarak süresi içerisinde (1 ayı geç-meyecek şekilde) sonuçlandırılmakta ve sonuç hakkında başvuru sahibine yazılı, telefonla ya da e mail adresinden bilgilendirme yapılmaktadır.