Dr. Öğretim Üyesi Fatıma YAMAN
28 Eylül 2018

Adı SoyadıFatıma YAMAN
ÜnvanıDoktor Öğretim Üyesi
BranşıFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı
LisansTıp FakültesiCelal Bayar Üniversitesi 2008
Tıpta UzmanlıkFiziksel Tıp ve RehabilitasyonKocatepe Üniversitesi 2014

Deneyimler
1Sivas Şarkışla Çakırşeyhi (Gürçayır) Sağlık Ocağı
2Afyon Kocatepe Üniv. Tıp Fak
3Muş Bulanık Devlet Hastanesi
4İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi
İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi
 
 Bilimsel Yayınlar 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Demirdal US, Haktanir A, Yaman, F. (2013). Low back pain due to the osteitis condensans ilii/Osteitis kondensans ilii'e bagli bel agrisi. Turkish Journal of Osteoporosis, 19(2), 48-52.

A2. Solak Ö, Erdoğan MÖ, Yıldız H, Ulaşlı AM, Yaman F, Terzi ESA, Dündar Ü, Ulu MS, Solak M. (2014). Assessment of opioid receptor μ1 gene A118G polymorphism and its association with pain intensity in patients with fibromyalgia. Rheumatology international, 34(9), 1257-1261.

A3. Ulaşlı AM, Yaman F, Dikici Ö, Karaman A, Kaçar E, Demirdal ÜS. (2014). Accuracy in detecting knee effusion with clinical examination and the effect of effusion, the patient's body mass index, and the clinician's experience. Clinical rheumatology, 33(8), 1139-1143.

A4. Ulu SM, Ulaşlı A, Yaman F, Yaman G, Özkeçeci G, Yüksel Ş. (2014). The relationship between vitamin D and PTH levels and cardiovascular risk in the elderly hypertensives. Clinical and Experimental Hypertension, 36(1), 52-57.

A5. Ulaşlı AM, Tok F, Karaman A, Yaman F, Dikici Ö, Oruç S, Özçakar L (2014). Nerve enlargement after cold exposure: a pilot study with ultrasound imaging. Muscle & nerve, 49(4), 502-505.

A6. Ulu MS, Ahsen A, Yaman F, Yaman G, Yüksel Ş, Acartürk G. (2014). Sirotik Asit Spontan Perforasyonu ve Sonrasında Görülen İlginç Gelişme: Olgu sunumu. Int J Basic Clin Med, 3(1), 37-9.

A7. Ulu SM, Ahsen A, Akcı Ö, Yaman F, Demir K, Yaman G, Yüksel Ş, Acartürk G. The relationship between dipping-non-dipping arterial blood pressure pattern and frequency of restless leg syndrome with related factors. Anatol J Cardiol. 2015 Apr;15(4):284-8.

A8. Toktaş H, Yaman F, Ulaşlı AM, Dündar Ü. (2015). Virtual Reality Rehabilitation in a Case with Spinocerebellar Ataxia. Turkish Journal of Physical Medicine & Rehabilitation/Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi 2015;61:383-6.

A9. Dündar Ü, Aşık G, Ulaşlı AM, Sınıcı Ş, Yaman F, Solak Ö, Toktaş H, Eroğlu S. Assessment of pulsed electromagnetic field therapy with Serum YKL-40 and ultrasonography in patients with knee osteoarthritis. Int J Rheum Dis. 2016 Mar;19(3):287-93.

A10. Solak Ö, Yaman F, ULAŞLI AM, Eroğlu S, Akcı Ö, Özkeçeci G., Toktaş H, Dündar Ü. (2015). Improvement in quality of life, functional capacity, and depression level after cardiac rehabilitation. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 61(2), 130-136.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1.……………………………………………………………………………………………………………………………………..

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Ulaşlı, AM, Yaman F, Gönül Y, Gökalp H, Özen MT, Rüzgar H, Gülsarı Y, Dündar Ü. (2014). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kas İskelet Sistemi Bilgi ve Becerilerinin Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi, 15(2).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Koroner Arter Hastalarında Faz III Kardiyak Rehabilitasyonun Etkileri; ( Ulusal fizksel tıp ve rehabilitasyon kongresi; 11-15 Mayıs 2011

F. Diğer yayınlar: Ulusal kitap bölümleri: Yoğun Bakım Protokolleri;

Yoğun Bakımda Mobilizasyon Uygulama Prtokolü;

Sayfa 144-152. ISBN 978-605-83382-1-0; 2017

 


 
 Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar 

-Türkiye Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu Yeterlik Belgesi (2013-2018)

-Kardiyak Rehabilitasyon Kursu 2013, Ulusal FTR Kongresi

-EEG-EMG 10. Sürekli Eğitim Semineri 2010, Türkiye Klinik Nörofizyoloji Derneği

-Romatizmal Hastalıklarda Kas-İskelet Sistemi USG Kursu 2010, Afyon Kocatepe Üniv. Tıp Fak.

-Geriatrik rehabilitasyon Kursu 2016,TFTR Geriatrik Çalışma Grubu

  
 Mesleki ödül, derece ve deneyimler 

Koroner Arter Hastalarında Faz III Kardiyak Rehabilitasyonun Etkileri (Araştırmacı)

  
 Mesleki Üyelikler

Türkiye Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Derneği