Uzm. Dr. Halil ASLAN
07 Eylül 2018

Adı SoyadıHalil ASLAN
ÜnvanıUzman Doktor
BranşıEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı
Y. LisansTıp FakültesiDokuz Eylül Üniversitesi 2003
Tıpta UzmanlıkEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiDokuz Eylül Üniversitesi 2010

Deneyimler
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
2 Çorum Osmancık Devlet Hastanesi
3 (2012-2016) Kütahya Evliya Çelebi Eğt. ve Araş. Hastanesi Başhekim Yardımcısı
4 
 
 Bilimsel Yayınlar Risk of infection in healt care workers follawing occupational exposure to a noninfectious or unknown source. Am J Infect Control. 2008 Dec;36(10) :e27-31.doi: 10.1016/j.ajic.2008.05.012.(SCI Expanded)
 Tigesiklin ve Vankomisin Etkinliklerinin Metisiline Dirençli Satphylococcus aureus ile Oluşturulan İn Vitro Biyofilm Modelinde Karşılaştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni Cilt 49: 4 Ekim 2015 Doi No: 10.5578/mb. 10204 (SCI Expanded) 
 Sağlık çalışanlarında kaynağı belirsiz yada HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV negatif kaynaklı perkutan yaralanma sonrası enfeksiyon riski. XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Mart 2007
 
 
 Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar 
  
 Mesleki ödül, derece ve deneyimler 
  
 Mesleki Üyelikler KLİMİK (Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları) Derneği