Sağlık Kurulu Raporu Randevuları
01 Şubat 2024

Sağlık Kurulu Raporu randevuları  ile ilgili işlemler için öncelikle 182 Merkezi Hastane Randevu Sistemi'nden (MHRS) yada 182 nolu telefondan Ek Bina Sağlık Kurulu Heyeti için  randevu almak gereklidir. 

SAĞLIK KURULU

Sağlık Kurulu İşlemleri İçin 182 veya MHRS Üzerinden Randevu Alınarak Müracaat Edilmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER:

*1 ADET NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

*SAĞLIK KURULU RAPORU MÜRACAAT FORMU (SAĞLIK KURULU BİRİMİMİZDEN ALINACAKTIR.)

*HASTALIĞINIZA AİT TETKİK, RAPOR VE TIBBİ BELGE FOTOKOPİSİ

*TRAFİK KAZASI, İŞ KAZASI VB. KAZA SİGORTASI VE SGK İŞ KAZASI MALULİYET TESPİTİ GİBİ SEBEPLERLE MÜRACAAT ETMENİZ HALİNDE RESMİ SEVK EVRAKI, KAZA TESPİT TUTANAKLARI VE TEDAVİNİZE İLİŞKİN TIBBİ BELGE SURETLERİNİN DİLEKÇEYE EKLENMESİ GEREKLİDİR.

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞİ

Sağlık Kurulu Raporları için Hastanemiz Ek Hizmet Binası’nda hizmet verilmektedir. MHRS üzerinden randevu alarak kimlik fotokopisi ile müracaat eden hastalarımızın sağlık kurulu raporu müracaat formunu doldurduktan sonra kayıt işlemleri başlatılır.

İşlemlerini tamamlayan hastalarımızın 13:30 ’a kadar evrak teslimi yapmaları halinde aynı gün içerisinde heyete kabulü yapılır. 13:30’ dan sonra evrak teslimi alınmamaktadır.

ÇÖZGER için Vefa Psikiyatri Merkezinde bulunan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine randevu ile müracaat ederek yapılan ilk muayeneleri sonrasında Sağlık Kuruluna randevu alarak müracaat etmeleri gereklidir.

Engellilik Değerlendirmesi Sağlık Kurulu Raporu ve Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu heyetleri her gün,

Askeri heyet Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri,

ÇÖZGER heyeti Cuma günü toplanmaktadır.

HASTANEMİZCE VERİLEN SAĞLIK KURULU RAPOR TÜRLERİ:

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORLARI

*Engel Oran Tespiti - Sosyal Haklar

*Engelli Kimlik Kartı

*Engelli İşe Giriş

*Engelli Bakım Ücreti

*Özel Tertibatlı Araç (ÜCRETLİ)

*Ötv İndirimi (ÜCRETLİ)

*Maluliyet Tespiti (SGK’dan alınacak Resmi Sevk Evrakı)

*Bakım Evinde Kalmak İçin

* Huzur Evinde Kalmak İçin (Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak Resmi Sevk Evrakı)

*Vergi İndirimi (Defterdarlık ve Vergi Dairelerinden alınacak Resmi Sevk Evrakı)

*2022 Maaşı (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan alınacak Resmi Sevk Evrakı)

*ÇÖZGER- Özel Eğitim

*Trafik Kazası, İş Kazası Vb. Kaza Sigortası (Resmi Sevk Evrakı) (ÜCRETLİ)

TAM TEŞEKKÜLLÜ DURUM BİLDİRİR SAĞLIK KURULU RAPORLARI

*Silah Ruhsatı (ÜCRETLİ)

* Silahlı Özel Güvenlik Raporu (ÜCRETLİ)

*Silahsız Özel Güvenlik Raporu (ÜCRETLİ)

*İşe Giriş/ Yurt Dışı İşe Giriş (ÜCRETLİ)

* T.C. Vatandaşlığı (ÜCRETLİ)

* Tüp Bebek Tedavisi (ÜCRETLİ)

*Eğitim Raporları ( Üniversite Öğrenci Kayıt / Yurt Dışında Eğitim)

*Eğitim Raporları Staj / Yurt Kaydı  (Öğrenci Belgesi Getirilmesi Gerekli)

* Evlat Edinme (Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak Resmi Sevk Evrakı) (ÜCRETLİ)

*Vasi Tayini (Mahkemeden alınacak Resmi Sevk Evrakı) (ÜCRETLİ)

ASKERİ SAĞLIK RAPORLARI

*Uzman Er/Erbaş, Sözleşmeli Er/Erbaş, Muvazzaf Subay/ Astsubay, Sivil Memur, Askerliğe Elverişlilik vb.  (Fotoğraflı ve Mühürlü Sevk Evrakı Ve İlgili Kurumlardan Resmi Sevk Belgesi )

BİLGİ İÇİN:

TELEFON: 0 274 223 60 53

DAHİLİ NUMARALAR:

KAYIT BÖLÜMÜ:1031                  ENGELLİ/ DURUM BİLDİRİR SKR RAPORLAMA:1028

ASKERİ SKR RAPORLAMA:1029