Uzm. Dr. Mehmet Ali GEDİK
10 Ocak 2020

Adı SoyadıMehmet Ali GEDİK
ÜnvanıUzman Doktor
BranşıRadyoloji

 Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı
LisansTıp FakültesiHacattepe Üniversitesi 2002
Tıpta UzmanlıkRadyolojiKocatepe Üniversitesi 2013
DiğerBilgisayar TeknolojileriSiirt Üniversitesi 2015

Deneyimler
1Kredi ve Yurtlar Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü (2002-2008)
2Afyon Karahisar Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (2008-2013)
3Siirt Devlet hastanesi (2013-2016)
4Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2016-Halen)


 
 Bilimsel Yayınlar1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.1. MA. Gedik , A. Haktanır, “Sinüs Perikranii: Trombozu olan Bir Hastada Renkli Doppler
Ultrasonografi ve BT Bulguları”, Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 11: 35-37 /
Ocak-Mayıs-Eylül 2010.
2. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
2.1. SA. Çeviker, P. Korkmaz, DM. Özatağ, Ö. Genç, MH. Metineren, MA. Gedik, “İntravezikal BCG
uygulaması sonrası gelişen kas apsesi olgusu”, Flora Derg. 2019 Doi: 10.5578/flora.68744
3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
3.1. MA. Gedik, M. Acar, B. Değirmenci, FA. Doğan . “Obturator Herni Saptanan İki Olguda BT Bulguları”.
30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-9 Kasım 2009, Antalya.
3.2. FA. Doğan , M. Acar, B. Değirmenci, MA. Gedik, “Abdominal Aort Anevrizması ile Birlikte
Aortokaval Fistül Olgu Bildirisi”, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-9 Kasım 2009, Antalya.
3.3. N. Okur, MA. Gedik, “Nadir Bir Olgu: Tailgut Kisti”, 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim- 2 Kasım
2011, Antalya.
3.4. A. Yücel, Ş. Şahin, MA. Gedik, “Spina İliaka Anterior İnferior Avülsiyon kırığı”. 32. Ulusal Radyoloji
Kongresi, 28 Ekim- 2 Kasım 2011, Antalya.
3.5. MA. Gedik, Ş. Şahin, MA. Gültekin, A. Haktanır. “Generalize Tonik Klonik Epilepsi ile Prezente Olan
Mesial Temporal Skleroz ve Sturge-Weber Olgusu”, 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim- 2 Kasım
2011, Antalya.
3.6. M. Yılmaz, SA. Çeviker, CB. Ayaz, SŞ. Yılmaz, A. Ahmedov, K. Göderen, MA. Gedik. “Örümcek Isırığı
Sonrası Gelişen Nekrotizan Selülit: Olgu Sunumu”, 14.Ulusal Yara Kongresi, 12-15 Aralık 2019,
Antalya.
4. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
4.1. SA. Çeviker, M. Yılmaz, MA. Gedik, AO. Üzümcügil, SK. Öner, ID. Alıravcı, “Nekrotizan Fasiit
Tanısında Radyolojinin Yeri: Ayak BT ile Tanı Konulan Streptococcus uberis ve Escherichia coli’nin
Etken Olduğu Hızlı İlerleyen Nekrotizan Fasiit Olgusu”, BUHASDER Uluslarası Kongresi, 8. Tepecik
Enfeksiyon Günleri. 16-20 Ekim İzmir.
 


 
 Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar 
 
 Mesleki ödül, derece ve deneyimler 
  
 Mesleki Üyelikler