Doç. Dr. Ali İhsan PARLAR
11 Eylül 2018

Adı SoyadıAli İhsan PARLAR
ÜnvanıDoçent Doktor
BranşıKalp ve Damar  Cerrahisi

 Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı
LisansTıp FakültesiHacettepe Üniversitesi
2000
Tıpta UzmanlıkKalp ve Damar CerrahisiTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi (Ankara)2007
Doçentlik  2016

Deneyimler
1İzmir Akut Kalp Damar Hastanesi
2Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğt. Araş.  Hastanesi
3Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
4İzmir Askeri Hastanesi
5Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi (Ankara)
 
 Bilimsel Yayınlar 

1.    Aksoyek A, Ulus AT, Tutun U, Budak B, Parlar A, et al. Cardiac valve replacement with mechanical prostheses in patients aged 65 years and over. J Heart Valve Dis 2004;13:641-50.

2.    Ufuk Tütün, Ayşen Aksöyek, Ahmet Tulga Ulus, Ali İhsan Parlar, M. Kamil Göl, Murat Bayazıt. Acute gastrointestinal bleeding due to primary aortoduodenal fistula: Report of two rare cases. Turk J Gastroenterol 2004;15:253-7.

3.    Ayşen AKSÖYEK, Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU, Ali İhsan PARLAR. Ekstrakorporeal Perfüzyon Sistem Mekaniği. Turkiye Klinikleri J Cardiovascular Surgery 2004,5-3;59-74.

4.    Ali İhsan PARLAR, Mustafa SEREN, Baran BUDAK. Kardiyopulmoner Bypassta Karşılaşılan Olağan Dışı Problemler. Turkiye Klinikleri J Cardiovaskular Surgery 2004,5-3;115-129.

5.    Aksoyek A, Tutun U, Ulus T, Ihsan Parlar A, et al. Surgical drainage of late cardiac tamponade following open heart surgery. Thorac Cardiovasc Surg. 2005;53:285-90.

6.    Tutun U, Aksoyek A, Ulus AT, Misirlioglu M, Cicekcioglu F, Ozisik K, Ihsan Parlar A, et al. Gene polymorphisms in patients below 35 years of age who underwent coronary artery bypass surgery. Coron Artery Dis 2006;17:35-9.

7.    Bahar Coskun, Selen Soylemez, Ali Ihsan Parlar, et al. Effect of Resveratrol on Nitrate Tolerance in Isolated Human Internal Mammary Artery. J Cardiovasc Pharmacol 2006;47:437-45.

8.    Cicekcioglu F, Tutun U, Demirtas E, Aksoyek A, Babaroglu S, Parlar AI, Katircioglu F. Repair of postinfarction ventricular septal defect through the right atrium. Thorac Cardiovasc Surg 2006;54:426-8.

9.    Cicekcioglu F, Tutun U, Babaroglu S, Aksoyek A, Tosya A, Tuncel C, Ihsan Parlar A, Fehmi Katircioglu S. Beating heart mitral valve replacement with retrograde coronary sinus perfusion technique. J Cardiovasc Surg (Torino) 2006;47:575-9.

10.Tutun U, Cicekcioglu F, Aksoyek A, Parlar AI, Ulus AT, Katircioglu SF. Composite graft in cases of insufficient length of internal thoracic artery. Anadolu Kardiyol Derg. 2006;6:369-71.

11.Zülfikar Kadir Sarıtaş, Nusret Apaydın, Eser Özgencil, Kamuran Pamuk, A. Tulga Ulus, Ayşen Aksöyek, Ufuk Tütün, Ali İhsan Parlar, Salih Fehmi Katırcıoğlu. Effects Of ATP-Mgcl2 On Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury: An In Vivo Experimental Study. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 30 (2006) 471-475.

12.Ayşen Aksöyek, Ufuk Tütün, Seyhan Babaroğlu, A. İhsan Parlar, A. Tulga Ulus, S. Fehmi Katırcıoğlu. Penetrating Cardiac İnjuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2007;13(2):135-141.

13.A. Aksöyek, U. Tütün, S. Ayaz, A.B. Budak, A.T. Ulus, A.İ. Parlar, S. Yılmaz, S.F. Katırcıoğlu. Koroner bypass cerrahisi adayı genç ve yaşlı hastalarda hematolojik faktörlerin değerlendirilmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2007;15:18-23.

14.Cicekcioglu F, Tutun U, Babaroglu S, Aksoyek A, Parlar AI, et al. Aortic valve replacement with on-pump beating heart technique. J Card Surg. 2007;22:211-4.

15.Cicekcioglu F, Tutun U, Parlar AI, et al. Mitral valve replacement on a beating heart through right thoracotomy in a patient with patent coronary grafts. Anadolu Kardiyol Derg. 2007;7:247-8.

16.Tutun U, Cicekcioglu F, Budak B, Temurturkan M, Parlar AI, et al. Coronary atherosclerosis distribution and the effect of blood glucose level on operative mortality/morbidity in diabetic patients undergoing coronary artery bypass grafting surgery: a single center experience. Anadolu Kardiyol Derg. 2007;7:158-63.

17.Katircioglu SF, Cicekcioglu F, Parlar AI, et al. A new technique of myocardial protection during aortic root replacement: antegrade/retrograde coronary perfusion. Thorac Cardiovasc Surg. 2007 ;55:259-61.

18.Cicekcioglu F, Tutun U, Babaroglu S, Mungan U, Parlar AI, et al. Redo valve surgery with on-pump beating heart technique. J Cardiovasc Surg (Torino). 2007;48:513-8.

19.Akar F, Manavbasi Y, Parlar AI, et al. The Gender Differences in the Relaxation to Levosimendan of Human Internal Mammary Artery. Cardiovasc Drugs Ther. 2007;21:331-8.

20.A. Tulga ULUS, A. İhsan PARLAR, Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU, Ufuk TÜTÜN, Levent ALTINAY, Ahmet K. İRDEM, S. Fehmi KATIRCIOĞLU. Akut Aort Diseksiyonları. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007, 3:37-47.

21.Kerem YAY, Ahmet Kuddusi İRDEM, Ufuk TÜTÜN, Mehmet YURDAKUL, A.İhsan PARLAR, et al. Perkütan translüminal anjioplastiyi takiben periferik damar cerrahi girişimler (Staged PTA and Surgical Vascular Interventions for Multilevel Peripheric Arterial Disease). Turkish J Vasc Surg 2007;16:25-30.

22.Ulus AT, Tütün U, Budak B, Erbaş S, Arat N, Bozboğa S, Köse K, Seren M, Parlar AI, et al. Evaluation of hemodynamic changes in patients with mitral valve replacement using dobutamine stress echocardiography. Anadolu Kardiyol Derg. 2007;7:397-403.

23.Turan NN, Akar F, Budak B, Seren M, Parlar AI, et al. How DMSO, a Widely Used Solvent, Affects Spinal Cord Injury. Ann Vasc Surg. 2008;22:98-105.

24.Ulus AT, Parlar AI, Babaroğlu S, et al. Analysis of restenosis following closed mitral valvotomy; healing of wounds. Anadolu Kardiyol Derg. 2008;8:67-8.

25.Katircioglu SF, Seren M, Parlar AI, et al. Levosimendan effect on spinal cord ischemia-reperfusion injury following aortic clamping. J Card Surg. 2008;23:44-8.

26.Karadeniz U, Erdemli O, Yamak B, Genel N, Tutun U, Aksoyek A, Cicekcioglu F, Parlar AI, Katircioglu SF. On-pump beating heart versus hypothermic arrested heart valve replacement surgery. J Card Surg. 2008;23:107-13.

27.Cicekcioglu F, Ozen A, Tuluce H, Tutun U, Parlar AI, et al. Neurocognitive Functions after Beating Heart Mitral Valve Replacement without Cross-Clamping the Aorta. J Card Surg. 2008 ;23:114-9.

28.Cicekcioglu F, Parlar AI, Aksoyek A, et al. Mitral Valve Replacement with the Beating Heart Technique in a Patient with Previous Bypass Graft from Ascending to Descending Aorta due to Aortic Coarctation. J Card Surg. 2008;23:156-8.

29.Tutun U, Cicekcioglu F, Parlar AI, et al. A new technique for the old arterial graft: internal thoracic artery. J Card Surg. 2008;23:159-62.

30.Ersoy O, Budak AB, Mungan U, Tutun U, Parlar AI, et al. Levosimendan for ischemic preconditioning in thoracic aortic aneurysm repair. J Card Surg. 2008;23:251-3.

31.Seren M, Budak B, Turan N, Parlar AI, et al. Collaborative therapy with nebivalol and L-NAME for spinal cord ischemia/reperfusion injury. Ann Vasc Surg. 2008;22:425-31.

32.Cicekcioglu F, Parlar AI, Altinay L, et al. Beating heart mitral valve replacement in a patient with a previous Bentall operation. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2008;56:226-8

33.Katircioglu SF, Cicekcioglu F, Tutun U, Parlar AI, et al. On-Pump Beating Heart Mitral Valve Surgery without Cross-Clamping the Aorta. J Card Surg. 2008;23:307-11.

34.Cicekcioglu F, Tutun U, Parlar AI, et al. Residual postmyocardial infarction ventricular septal defect repair through right atrium with right thoracotomy on beating heart technique. Journal of Cardiac Surg 2008;23:580-3.

35.Ciçekcioğlu F, Tütün U, Babaroğlu S, Aksöyek A, Parlar AI, et al. Re-operation for the mechanical valve obstruction with a beating heart technique in an elderly patient with compromised ventricular function. Anadolu Kardiyol Derg 2008;8:389-90.

36.Cicekcioglu F, Parlar AI, Ersoy O, et al. Levosimendan and severe pulmonary hypertension during open heart surgery. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2008;56:563-5.

37.Cicekcioglu F, Parlar AI, Altinay L, et al. Tricuspid valve replacement and levosimendan. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2008;56:559-62.

38.Cağdaş DN, Parlar AI, Pac A, et al. A Turkish family with Ellis-van Creveld syndrome in six siblings; linkage analysis on 4p16 region (D4S3360-D4S2366). Genet Couns. 2008;19:387-95.

39.Ferit Çiçekçioğlu, Ümit Kervan, Ali İhsan Parlar, et al. Koroner bypass cerrahisinden sonra gelişen atriyal fibrilasyon tedavisinde amiodaronun etkinliği. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2009;17:77-82.

40.Parlar AI, Cicekcioglu F, Irdem AK, et al. Mitral valve replacement with beating heart technique via right thoracotomy in a patient with previous Bentall operation. Thorac Cardiovasc Surg. 2010;58:246-8.

41.Ferit Çiçekçioğlu, Mehtap Temurtürkan, Ali İhsan Parlar, et al. Mekanik triküspit kapak değişimi sonrası antikoagülasyonsuz 15 yıllık sağkalım: Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2010;18:327-9.

42.Ferit Çiçekçioğlu, Ali İhsan Parlar, Levent Altınay, et al. İki taraflı internal karotis arter tıkanıklığı olan hastada başarılı koroner arter bypass greftleme: Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2010;18:318-20.

43.Babaroglu S, Yay K, Parlar AI, et al. Beating heart versus conventional mitral valve surgery. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011;12:441-7.

44.Tütün U, Parlar AI, Altinay L, et al. Does on-pump normothermic beating-heart valve surgery with low tidal volume ventilation protect the lungs? Heart Surg Forum. 2011;14:297-301.

45.Tütün U, Aksöyek A, Parlar AI, Cobanoğlu A. Post-traumatic tricuspid insufficiency: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011;17:563-6.

46.Boran M, Parlar Aİ, Boran E. Giant aortic pseudoaneurysm with stanford type a aortic dissection after aortic valve replacement. Case Report Med. 2012;2012:473732.

47.Orhan Veli Doğan, Murat Günday, Özgür Koral, Ali İhsan Parlar. Left Coronary Artery-Pulmonary Artery Fistula in Coronary Artery Disease Kosuyolu Kalp Derg 2012;15(2):84-86

48.Ozlü MF, Erdem K, Kırış G, Parlar AI, et al. Predictive value of total atrial conduction time measured with tissue Doppler imaging for postoperative atrial fibrillation after coronary artery bypass surgery. J Interv Card Electrophysiol. 2013;37:27-33.

49.Utku Ünal, Kerem Yay, Veysel Başar, Ali İhsan Parlar, et al. Surgical approach to giant pseudoaneurysm of the left ventricle. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21:459-462

50.Tayyar Gokdeniz, Ahmet Cagri Aykan, Ali Ihsan Parlar, et al. Initial Experiences of Young Cardiologists with Balloon-Expandable Transcatheter Aortic Valve Implantation in Turkey: A Case Series of Eleven Patients. EAJM 2013; 45:99-107

51.Ulus AT, Poyraz NY, Arat N, Babaroğlu S, Parlar AI, et al. Right Ventricular and Septal Function in Patients with Pulmonary Hypertension. Heart Lung Circ. 2013;22:1003-10.

52.Ali İhsan Parlar, Seyhan Babaroğlu, et al. The effect of genetic polymorphisms on the mechanical heart valve dysfunction. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21:905-910.

53.Parlar AI, Sayar U, Cevirme D, et al. Successful use of fondaparinux in a patient with heparin-induced thrombocytopenia while on extracorporeal membrane oxygenation after mitral valve redo surgery. Int J Artif Organs. 2014;37:344-7.

54.Mustafa Aldemir, Mehmet Bilgehan Pektas, Ali Ihsan Parlar, Sadik Volkan Emren, Ismet Dogan. Regional Differences in the Prevalence of Hypertension in Turkey. Medicine Science doi: 10.5455/medscience.2015.04.826.3

55.Aldemir M, Keleş İ, Karalar M, Tecer E, Adalı F, Pektaş MB, Parlar Aİ, Darçın OT. Nebivolol compared with metoprolol for erectile function in males undergoing coronary artery bypass graft. Anatol J Cardiol. 2015 Feb 11. doi:10.5152/akd.2015.5936.

56.Uyar I, Demir T, Uyar GU, Tulukoglu E, Parlar AI, Isik O. Five-year follow up of Konno aortoventriculoplasty for repeat aortic valve replacement in an adult patient. Cardiovasc J Afr. 2015 Feb 23;26(1):e1-3. doi: 10.5830/CVJA-2014-059.

57.Uyar I, Uyar GU, Tulukoglu E, Demir T, Parlar AI. Vascular complication of sore throat: Lemierre's syndrome. Damar Cer Derg 2014

58.Aldemir M, Pektaş M, Parlar A, Akcı Ö, Emren S, Tecer E, Adalı F, Yüksel Ş, Darçın O. L-carnitine supplementation reduces short-term neutrophil-lymphocyte ratio in patients undergoing coronary artery bypass grafting. Int Surg. 2015 May 7.

59.Ayşen Aksöyek, Ali Eba Demirbağ, Seyhan Babaroğlu, Ali İhsan Parlar, İlknur Günaydın Bahar, Zeki Çatav, Ahmet Sarıtaş, C. Levent Birincioğlu. A risk scoring system comprised of right heart failure findings and the New York Heart Association functional classification parameters to predict mortality associated with pericardiectomies. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2015; 23:454-62.

60.Parlar AI, Babaroglu S, Hanedan MO, Yürük MA, Katircioglu SF. Successful Concomitant Revascularization in a Patient with Carotid, Coronary, and Intestinal Artery Occlusive Disease. Heart Surg Forum. 2015 Oct 28;18(5):E219-21. doi:10.1532/hsf.1431. PubMed PMID: 26509350.

61.Ali Ihsan Parlar, Muhammet Onur Hanedan, Ilker Mataraci, Mehmet Ali Yuruk, Ufuk Sayar, Ali Kemal Arslan, Tanil Ozer. Immediate Outcomes of Aortic Valve Replacement with Sutureless versus Stentless Bioprosthesis. The Journal of Heart Valve Disease 2016;25:21-27

62.Hanedan MO, Çiçekçioğlu F, Aksöyek A, Diken Aİ, Ünal EU, Parlar Aİ, Katırcıoğlu SF. Tricuspid Valve Replacement Through Right Thoracotomy has Better Outcomes in Redo Cases. Heart Lung Circ. 2017 Jan;26(1):88-93. doi:10.1016/j.hlc.2016.05.118. PubMed PMID: 27449902.

63.Algin HI, Parlar AI, Yildiz I, Altun ZS, Islekel GH, Uyar I, Tulukoglu E, Karabay O. Which Mechanism is Effective on the Hyperamylasaemia After Coronary Artery Bypass Surgery? Heart Lung Circ. 2017 May;26(5):504-508. doi:10.1016/j.hlc.2016.09.006. Epub 2016 Nov 15. PubMed PMID: 27939744.

64.      Hanedan MO,  Yürük MA, Parlar AI, Ziyrek U, Arslan AK, Sayar U, Mataracı Ilker. Sutureless versus Conventional Aortic Valve Replacement: Outcomes in 70 High-Risk Patients Undergoing Concomitant Cardiac Procedures. Texas Heart Institute journal. 2018 Feb; 45(1):11-16 DOI: 10.14503/THIJ-16-6092

 


 
 Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

1.       Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernegi 14. Kongresi, Eriskin Kalp ve damar, konjenital, Aort, Karotis ve venöz cerrahi oturumları, Titanic Deluxe Otel Belek, Sertifika, 03.11.2016 -06.11.2016 (Ulusal)

2.       Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernegi 6. Okul, Konjenital Kalp hastalıkları, Eriskin Kalp Hastalıkları, Kalp yetmezligi ve Tedavileri, Karotis, Torakal-Abdominal, Periferik Arteriel hastalıklar ve Venöz hastalıklar., Anemon Hotel Kongre merkezi, Kurs, 06.05.2016 -08.05.2016 (Ulusal)

3.       Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernegi, Arteriyel HastalıklardaPerkütan Tedavi GüncellemeleriToplantısı, Abdominal Aorta, Aorta-iliak ve infra-inguinal arteriel sistem patolojilerine yaklasım., Pine Bay Otel, Kusadası, Çalıstay, 16.04.2016 -16.04.2016 (Ulusal)

4.       Anastomoz Beceri Kursu, Temel Anastomoz Becerileri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 13.11.2015 -13.11.2015 (Ulusal)

5.       17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, 17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Susesi Otel, Belek, Sertifika, 29.10.2015 -01.11.2015 (Ulusal)

6.       Pure Progress Mitral Kapak Tamir Kursu, Temel Mitral kapak onarım teknikleri ve similatör üzerinde çalısma., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 06.06.2015 -06.06.2015 (Ulusal)

7.       European Accreditation Council for Continuing Medical Education, Advanced Course on the Mitral and Tricuspid Valve, Munich, Germany, Sertifika, 19.11.2014 -21.11.2014 (Uluslararası)

8.       SIMCASE INVAZIV, Simülatör üzerinde invaziv girisimler egitimi, Akut Kalp Damar Hastanesi, Kurs, 18.10.2014 -18.10.2014 (Ulusal)

9.       Ekstra Korporeal Yasam Destegi Kursu, Temel Ekstra Korporeal Yasam Destegi güncel yaklasımlar ve yenilikler, Rize RTE Üniversitesi, Kurs, 28.06.2013 -28.06.2013 (Ulusal)

10.   Aort Kapak Onarım Kursu, Aort Kapak Onarım Teknikleri, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernegi, 12. Ulusal Kongresi, Rixos Sungate Hotel, Antalya, Kurs, 09.11.2012 -09.11.2012 (Ulusal)

11.   EDWARDS TRANSCATHETER HEART VALVE TRAINING PROGRAM, EDWARDS SAPHIEN XT THV TRAINING PROGRAM, Edwards EMEAC Headquarters, Nyon, Sertifika, 19.01.2012 -20.01.2012 (Uluslararası)

12.   XV.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 15. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Rixos Sungate Otel, Kemer, Sertifika, 27.10.2011 -30.10.2011 (Ulusal)

13.   IV. Workshop Günleri, Kalp Damar Cerrahisinde Uygulanabilir Hibrid Ameliyathane, Izmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Egitim Arastırma Hastanesi, Çalıstay, 17.06.2011 -17.06.2011 (Ulusal)

14.   Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma , Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma Egitimi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Kurs, 24.01.2011 -28.01.2011 (Ulusal)

15.   Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernegi 11. Ulusal Kongresi, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernegi 11. Ulusal Kongresi, Antalya, Sertifika, 27.10.2010 -31.10.2010 (Ulusal)

16.   Mitral ve Aort Kapak Cerrahisi Kursu, Mitral ve Aort Kapak Cerrahisinde Temel Prensipler ve Cerrahi Anatomi Kursu, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernegi 11. Ulusal Kongresi, 27-31 Ekim 2010., Kurs, 27.10.2010 -31.10.2010 (Ulusal)

17.   Workshop Anaconda(TM), EVAR egitim çalıstayı, The Education Centre, Royal DErby Hospital, Çalıstay, 08.09.2010 -09.09.2010 (Uluslararası)

18.   The European Society for Cardio-Vascular Surgery, 59th International Congress in conjunction with 6th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Avrupa Kardiyo-Vasküler Cerrahi Dernegi 59. kongresi ile birlikte 6. kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi yenilikler kongresi, Sheroton Cesme Hotel, Sertifika, 15.04.2010 -18.04.2010 (Uluslararası)

19.   Herz- und Diabeteszentrum NRW, Ruhr University of Bochum, Minimal Invaziv Koroner, Aort ve Mitral Kapak Cerrahisi Egitim Programı, Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, Kurs, 01.02.2010 -28.02.2010 (Uluslararası)

20.   10th Italian workshop, 1st Mediterranean Italian-Turkish Workshop, Angiology in the 3rd millennium, updatings in diagnosis, pathogenesis and treatment., Napoli, Çalıstay, 15.10.2009 -18.10.2009 (Uluslararası)

21.   V. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, V. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, WOW Kremlin Palace, Sertifika, 24.09.2009 -28.09.2009 (Ulusal)

22.   Aortik Kök Genisletme, Sıgır kalbi üzerinde Aortik Kökü Genisletme Kursu, 5. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, WOW Kremlin Palace., Kurs, 26.09.2009 -26.09.2009 (Uluslararası)

23.   ESC GUCH COURSE, European Society of Cardiology, Advanced Course on Grown Up Congenital HeartDisease, 5th Congress of update in Cardiology & Cardiovascular Surgery, WOW Kremlin Palace, Antalya, Kurs, 25.09.2009 -26.09.2009 (Uluslararası)

24.   Kalp Anatomi Kursu, Kardiyak Anatomi, 5. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, WOW Kremlin Palace, Antalya, Kurs, 26.09.2009 -26.09.2009 (Uluslararası)

25.   Klinik Arastırmalarda Etik Yaklasım Kursu, Klinik Arastırmalarda Etik Yaklasım Kursu, T.C. Saglık Bakanlıgı Ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlügü, Trabzon, Kurs, 19.06.2009 -19.06.2009 (Ulusal)

26.   Türk Kalp Damar Cerrahisi Dernegi 10. Ulusal Kongresi, Türk Kalp Damar Cerrahisi Dernegi 10. Ulusal Kongresi Eriskin kalp ve Damar Hastalıkları, Sheroton Otel ve Kongre Merkezi, Çesme, Sertifika, 17.10.2008 -21.10.2008 (Ulusal)

27.   EVAR Kursu, EVAR Kursu, Türk Kalp Damar Cerrahisi Dernegi 10. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2008, Çesme., Kurs, 18.10.2008 -18.10.2008 (Ulusal)

28.   Türk Kalp Damar CerrahisiDernegi 9. Ulusal Kongresi, Türk Kalp Damar CerrahisiDernegi 9. Ulusal Kongresi, Maritim Pine Beach Resort Otel, Belek, Sertifika, 01.11.2006 -05.11.2006 (Ulusal)

29.   I.Kronik Renal Yetersizlikte Damar Erisim Kursu, Kronik Renal Yetersizlikte Damar Erisimleri, 9.Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Kurs, 04.11.2006 -04.11.2006 (Ulusal)

30.   Ulusal Vasküler Cerrahi Dernegi, Ven hastalıkları Ankara Günleri, Ven hastalıkları Ankara Güncelleme toplantısı., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sertifika, 05.05.2006 -06.05.2006 (Ulusal)

31.   XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Kalp Damar ve Kardiyoloji kongresi, Bodrum, Sertifika, 26.09.2004 -29.09.2004 (Uluslararası)

32.   Türk Kalp Damar Cerrahisi Dernegi VIII. Ulusal Kongresi, Türk Kalp Damar Cerrahisi Dernegi VIII. Ulusal Kongresi, Dedeman Otel, Kapadokya, Sertifika, 01.09.2004 -05.09.2004 (Ulusal)

33.   Venöz Yetmezlik Kursu, Venöz Yetmezlik Kursu, 8. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Eylül 2004, Dedeman Otel, Kapadokya., Kurs, 04.09.2004 -04.09.2004 (Ulusal)

34.   Basic Course in laboratory Animals Science, Iyi Klinik Uygulama Kapsamında Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasyon Programı, Erciyes Üniversitesi, Sertifika, 05.06.2004 -06.06.2004 (Ulusal)

35.   Servikal Bölge Vasküler Cerrahi Teknikleri, Servikal Bölge Vasküler Cerrahi Anatomisi, Hastalıkları, Anatomik Eksposure Teknikleri, Ulusal Vasküler Cerrahi Dernegi, Ankara Üniversitesi, Anatomi A.B.D., Kurs, 21.05.2004 -22.05.2004 (Ulusal)

36.   The Europian Society for Cardiovascular Surgery 52nd International Congress, Avrupa Kardiyovasküler Cerrahi Dernegi 52. kongresi, Lütfi Kırdar Conventional & Exhibition Centre, Sertifika, 07.11.2003 -10.11.2003 (Uluslararası)


  
 Mesleki ödül, derece ve deneyimler

-          XIII. National Vascular Surgery Congress, Poster Competition Awards: Ali Ihsan Parlar, M.D. (Second degree) “Tip II diyabetik hastaların safen veninde iloprostun vazodilatör etkisinin potasyum kanal blokörleri ile paradoksik olarak artışı”.


  
 Mesleki Üyelikler 

-          Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

-          Ulusal Vasküler & Endovasküler Cerrahi Derneği

-          Tabip odası